AGREAL.SK, SPOL. S R.O.
KANCELÁRIA: PRI HABÁNSKOM MLYNE 38
811 04 BRATISLAVA
TEL.: 02-5262 3969

 


 

Kontakt

agreal.sk, spol. s r.o.

prevádzka: Pri Habánskom Mlyne 38, 811 04 Bratislava

Ilja Miškovič, Andrej Zelenay, Dáša Čepčeková

02/5262 3969 02/3810 4126
 

mobil - 0907 201 692 - Ilja Miškovič
e-mail - ilja.miskovic-ZVNC-agreal.sk

mobil - 0903 777 678 - Andrej Zelenay
e-mail - andrej-ZVNC-zelenay.sk

mobil - 0903 788 222 - Dáša Čepčeková
e-mail – 
dasa.cepcekova-ZVNC-agreal.sk
 
e-mail - agreal-ZVNC-agreal.sk

 

stretnutie si prosím dohodnite telefonicky, alebo mailom

agreal.sk, spol. s r. o. spoločnosť zapísaná v OR OS BA I, odd. Sro vložka č.29554/B, IČO: 35 864 834, IČ DPH:
SK 2021759190, sídlo: Jaseňová 12, 811 04 Bratislava

AZCON, s.r.o., spoločnosť zapísaná v OR OS BA I, odd. Sro vložka č.98775/B, IČO: 47760737,
IČ DPH: SK 2024092950, sídlo: Palisády 25, 811 06 Bratislava
DAVIER s.r.o., spoločnosť zapísaná v OR OS BA I, odd. Sro vložka č.98775/B, IČO: 36724165,
DIČ: 2022312402, sídlo: Rozvodná 9/A, 831 01 Bratislava