AGREAL.SK, SPOL. S R.O.
KANCELÁRIA: PRI HABÁNSKOM MLYNE 38
811 04 BRATISLAVA
TEL.: 02-5262 3969

O firme

Profil Spolocnosti – Ponúkané Služby

Spoločnosti agreal.sk, spol. s r.o. /AG Real/ pôsobí na realitnom trhu od roku 2002, pričom prax a skúsenosti jej zakladateľov siahajú do roku 1996. Ponúkame komplexné realitné služby s orientáciou na bratislavský región, ale naše obchodné prípady sme realizovali po celom Slovensku a taktiež v susedných štátoch. Naša činnosť je zameraná na poskytovanie vysokokvalitných služieb pre domáce spoločnosti, zahraničné subjekty, ich zamestnancov, ako aj fyzické osoby.

Poskytujeme nasledovné služby:

sprostredkovanie prenájmu a nájmu bytov, domov a rezidencií (rezidenčné služby)
sprostredkovanie prenájmu a nájmu nebytových priestorov (komerčné služby)
sprostredkovanie predaja a kúpy nehnuteľností
poradenstvo v oblasti nehnutečností
doplnkové služby spojené s predajom (preklady a tlmočenie, zabezpečovanie dokumentov na katastrálnom úrade,
návrh identifikácia vlastníkov nehnutečností, zabezpečenie územnoplánovacej informácie, právny servis)
doplnkové služby spojené s prenájmom (preklady a tlmočenie, súčinnosť pri daňovom poradenstve, súčinnosť pri zariaďovaní bytov, registrácii na polícii, úradoch a pod.)
Všetky uvedené služby poskytujeme okrem slovenského, aj v anglickom, alebo nemeckom jazyku. Používaním elektronickej komunikácie, digitálnej techniky a internetu poskytujeme naše služby rýchlejšie, pohodlnejšie a prehľadnejšie, pričom šetríme čas nám i našim zákazníkom. Po telefonickom dohovore sme pripravení na stretnutie vo Vašej spoločnosti, vo Vašom bydlisku, alebo na obhliadke pri ponúkanej nehnutelnosti.

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, nárok na sprostredkovatečskú províziu vzniká až v momente úspešnej realizácie obchodu (tzv. success fee) na základe zmluvy o sprostredkovaní.

Naše služby zabezpečujeme aj prostredníctvom spoločností AZ Conslulting&Trade Services, s.r.o., DAVIER, s.r.o., AZCON, s.r.o. a TAUMEX, spol. s. r. o.

Od roku 2009 sme členom Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska.